Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

26.64

Διαθέσιμο

[…] Απομάκρυνση από τη δυσμενή διδακτική παράδοση και εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος αποτελεί η παρούσα εργασία μας. Μ’ αυτήν προτείνουμε μια νέα διδακτική προσέγγιση, που περιορίζει τον παραδοσιακό τρόπο αφήγησης και ευνοεί τις βασικές παιδαγωγικές αρχές της αυτενέργειας και της συμμετοχής των μαθητών, οι οποίες καθιστούν τη διδασκαλία αποτελεσματικότερη.

Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο και οι γενικοί στόχοι της εργασίας υπαγόρευσαν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη μορφή των διδακτικών στόχων. Το ιστορικό υλικό καλύπτει την Εποχή του Λίθου και του Χαλκού στον ελληνικό χώρο. Σε κάθε διδακτική ενότητα περιέχονται: στόχοι, διαγράμματα διδασκαλίας, ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης, υλικό υποστήριξης, καθώς και φύλλο αξιολόγησης για τον έλεγχο της επίδοσης των μαθητών και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Επίσης, στα κεφάλαια που αναφέρονται στην Τέχνη, προτείνεται η χρήση διαφανειών και δίνεται ο σχολιασμός των αντίστοιχων εικόνων. […]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

ISBN: 978-960-6692-33-8
SKU: 9789606692338
Αριθμος Σελίδων: 254
Κατηγορίες:, , ,
Βάρος 550gr
Διαστάσεις Βιβλίου

Συγγραφέας

, , ,

Εκδοτικός Οίκος