ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

24.38

Διαθέσιμο

Πρόλογος θ΄
Εισαγωγικά 1
Α. Το ημερολόγιον ως ακραιφνώς εκκλησιαστικόν ζήτημα εν τη καθ’ ημάς ανατολή 16
Β. Το ημερολογιακόν ως πολιτικοεκκλησιαστικόν ζήτημα ειδικώτερον εν Ελλάδι 39
Γ. Το εν Κων/πόλει πανορθόδοξον συνέδριον και η Εκκλησία της Ελλάδος, ειδικώτερον, έναντι των “αποφάσεων” αυτού 67
Δ. Εισαγωγή του “διορθωμένου” Ιουλιανού ημερολογίου εν τη Εκκλησία της Ελλάδος και γένεσις του παλαιοημερολογιτικού κινήματος 106
Ε. Εξελικτική πορεία και περίοδοι του παλαιοημερολογιτικού ζητήματος εν Ελλάδι 133
Ι. Περίοδος πρώτη: 1924-1934 133
ΙΙ. Περίοδος δευτέρα: 1935-1947 230
ΙΙΙ. Περίοδος τρίτη: 1948-1956 227
IV. Περίοδος τέταρτη: 1957-1966
V. Περίοδος πέμπτη: 1967-1980
ΣΤ. Αι χειροτονίαι παλαιοημερολογιτών “Αρχιερέων” και το κύρος αυτών 332
Ζ. Το Παλ/κόν κατά την σύγχρονον έκφανσιν αυτού 358
Η. Αι προταθείσαι λύσεις του Παλ/κού ζητήματος και αξιολόγησις αυτών 397

ISBN: 978-960-000-131-5
SKU: b4d056e41ffd
Αριθμος Σελίδων: 240
Κατηγορίες:, ,
Βάρος 0gr
Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος